פרויקט "יד ושם"

ראשי המערכת הבנקאית התוו מדיניות גביה הרסנית ואכזרית כלפי משפחות רבות בארץ.

המדיניות כוללת משלוח בריונים חסונים המתדפקים על דלתות חייבים ונוקטים באלימות קשה הן כלפי החייב והן כלפי סביבתו.
האלימות כוללת נטילה בכח של רכוש בין שהוא בבעלות החייב ובין שהוא בבעלות אחרים הגרים באותו הבית.
האלימות כוללת גם השפלות מילוליות ואיומים כלפי יושבי הבית ש"זוכים" לביקור בריוני המערכת הבנקאית.

אנו מכירים גם בתופעות של פגיעה ישירה בילדי חייבים ובבני משפחה אחרים ומזמינים אתכן ואתכם לשלוח עדות על "חוויה" אלימה ומשפילה מן הסוג הזה על מנת שזאת תובא כעדות מטעמכם בבית המשפט במסגרת הליך שאנו מנהלים נגד ראשי המערכת הבנקאית ובמיוחד נגד רקפת רוסק עמינח וציון קינן.

אנא מסרו עדות מפורטת ככל שניתן.

ניתן לשלוח את עדותכם גם במייל: BankersTrial@gmail.com