עד שנת 2010 ייצגתי כעורך דין מי שננקטו נגדם הליכים פליליים. בשנת 2010 ולקראת גמר לימודי התואר השני במשפטים התחלתי לעסוק בפעילות פוליטית.

בשנת 2011 יצאתי לפעילות שטח שהחלה עם מה שמכונה "המחאה החברתית ברוטשילד". במהלכה לקחתי חלק הן כפעיל והן כמי שייצג את מרבית עצורות ועצורי ההפגנות הגדולות ההן.

בהמשך יצאתי למסע אישי שעיקרו הצטרפות לשורה ארוכה ומגוונת של מאבקים אזרחיים. בין היתר, למען הזכות לדיור, נגד גזענות, נגד מעצרים מנהליים, נגד גיוס בכפייה, נגד תכנית "פראוור", נגד כליאת מבקשי מקלט, נגד אלימות משטרתית, מאבק הגז ועוד.

בסביבות שנת 2013 ומתוך הניסיון המצטבר במאבקי שטח, פיתחתי מודל למאבק אזרחי לא אלים. מודל שעיקרו פעילות אזרחית המופנית ישירות למקבל ההחלטות ולא למוסד בו הוא עובד. פעילות המתבצעת בסביבתו האישית של מקבל ההחלטות ולא בכיכר העיר או בניין המשרדים הממשלתי.

מודל זה יושם בראשית הדרך כלפי שוטרים שחרגו מסמכותם והפעילו אלימות, בדו ראיות, איימו על מפגינים או ביצעו עבירות אחרות. המודל הוכיח כי שוטרים שמבצעים עבירות במסגרת תפקידם, מושפעים מאוד מתביעת אחריות אישית על מעשיהם. בעקיפין משפיע מאבק מסוג זה על כלל השוטרים, אשר נרתעים בחריגה מסמכות.

בסוף שנת 2014, יושם מודל המאבק האזרחי בצורתו המזוקקת והשלמה כלפי ראשי המערכת הבנקאית, מנהלי הבנקים ובעלי שליטה בהם. בין היתר כלפי רקפת רוסק עמינוח מנכל"ית בנק לאומי וציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים דאז. הפעילות מותגה בשם "באים לבנקאים", כביטוי למודל המאבק.

הצלחת מודל המאבק הובילה קבוצות פוליטיות רבות ליישמו בגזרת המאבק שלהן. מודל מאבק התובע אחריות אישית ממקבל ההחלטות בסביבתו האישית הלך ונעשה למודל המאבק המרכזי של קבוצות המאבק השונות. פעילות דיור ציבורי, חרדים, יוצאי אתיופיה, פעילות "החזית לשחרור בעלי חיים" ועוד רבות ורבים פועלים בהתאם למודל מאבק זה.

בעקבות השפעת הפעילות הפוליטית ננקטו וננקטים נגדי הליכים שונים מטעם השלטון. חקירות משטרה רבות, הליכים פליליים, עוקבים וחוקרים פרטיים, תביעות אזרחיות ושלל אמצעים שונים שנועדו בעיקרן "לשכנע" אותי לחדול מהמשך מאבק. אך יותר מאשר מדובר במאבק השלטון בי, מדובר במאבק השלטון במודל אותו אני מציע. מודל אשר תופס את השלטון חסר אונים, ובוודאי על רקע התפשטותו במרחב הפוליטי עממי.

כל אלו הובילו אותי להתמחות ייחודית בכל הנוגע להוצאה לפועל של מאבק אזרחי. ידע מגוון התופס את מכלול ההיבטים הנוגעים למאבק אזרחי. משלב הייזום ועד להבנת המחירים האישיים הנובעים מהוצאתו לפועל.

מעבר למודל המאבק כמכשיר פוליטי, נקשרתי עם מרבית המאבקים האזרחיים והקהילות הפוליטיות השונות. קשר שבעיקרו נבע משאיפה לגיבוש להסכם חדש בין מגוון יושבי הארץ. מתוך תכלית לכינון חוקה בידי יושבי הארץ עצמם. מתוך שאיפה לניסוח "חוזה חברתי" בין מגוון הקהילות החיות בארץ. בחוויה האישית תכלית זאת גם ברת השגה. בקושי, במורכבות ובסבלנות – אך מדובר ביעד אפשרי להגשמה.

למי ידע זה רלוונטי ?
למתעניינים באזרחות
– לעוסקים במשפט חוקתי
– לעוסקים במשפט פלילי
– לאנשי מדע המדינה
– לאנשי תקשורת
– לעוסקים באמנות
– וכמובן לפעילות ופעילים פוליטיים

להזמנת הרצאה:

054-7337115