חוגגים יום הולדת למנכ"ל איגוד הבנקים משה פרל הגנב

הערב, 10.5.2015, חל יום הולדתו של משה פרל הגנב, מנכ"ל איגוד הבנקים הפוגעים. הלכנו לביתו, ברחוב ההגנה 16, רמת השרון, כדי להביע את דעתנו על מעשיו כלפי יושבי הארץ. הבאנו בלונים.

איגוד הבנקים הוא גוף שפועל במישורים שונים כדי לקדם את האינטרס המשותף של כלל הבנקים הפועלים בארץ. אינטרס הבנקים הוא אינטרס ההפוך לאינטרס של יושבי הארץ. איגוד הבנקים הוא גוף הפוגע ביושבות וביושבי הארץ.