תקציר "רמזור אדום" – פעילות "באים לבנקאים" בשנה הראשונה

מסכמים שנה לפעילות
תקציר פעילות "באים לבנקאים" מתוך סרטון "רמזור אדום" בעריכתו של עופר פדות