עד היום היה לעושק שקט תעשייתי. לא עוד!

באים לבנקאים ולא מפסיקים

לאחר מספר חודשי התעלמות מכוונת מצד הבנקאים הם נשברו. נפשם לא יכלה לשאת אמת קטנה המתפרסמת ברבים. הם לא מעכלים את המראה שהוצבה בסביבתם. אמת פשוטה שהשתקפה בקריאות מגאפון, במסגרת חופש ביטוי פוליטי ועל פי החוק.

הבנקאים פנו לבית המשפט והוכיחו כי גם החוק אינו קשיח.יש חוק לנתינים וחוק לבנקאים.
הבנקאים ועוזריהם ביקשו צווי הרחקה מפעילי באים לבנקאים. "תצוו על ברק כהן שלא יגיד לנו יותר ברחוב או בסביבה שלנו שאנחנו גנבים". הם פנו למערכת שהם עצמם הבעלים שלה. מערכת המשפט.

השופטת טל לוי שפסקה בעניינו של זמיר דחב"ש המשת"פ ורקפת רוסק הגנבת עבדה בהתנדבות בפרויקט משותף עם בנק לאומי ועבדה תחת איילת בן עזר, אחותה של רקפת הגנבת.

השופטת אפרת בוסני שפסקה בעניינו של ציון קינן עבדה במשרד עו"ד אבי שץ, שעבד עם מחלקת האשראי של בנק לאומי.

אנחנו לא ציפינו לתמיכה באינטרס שלנו, המנוגד לאינטרס של הבנקאים.

שלושה צווים הטילו עלינו הוצאות בסך כולל של 14,500 ש"ח. דמי הרתעה.

באים לבנקאים ולא מפסיקים
באים לבנקאים ולא מפסיקים

עכשיו שיהיה ברור – הפעילות חוקית, לא אלימה והיא תימשך. על אפם, בכיינותם וצוויהם.
בע"ה הם יזכו לתגובה אזרחית הולמת על ניסיון ההשתקה. אנחנו מצדנו להצעיד את הבנקאים במחוזות הבושה והבוז.

עד היום היה לעושק שקט תעשייתי. לא עוד!