אוכלים צהריים עם מנכ"ל בנק הפועלים – ציון קינן הגנב

באנו לבנקאי ציון קינן הגנב באמצע ארוחת הצהריים שאכל יחד עם יו"ר הדירקטוריון יאיר סרוסי.