הגשנו תלונה נגד הבנקאים של בנק לאומי על פשעים

לכל מי שאינו יודע, לה״ב 433 היא יחידת משטרה ארצית. המשמעות היא שמוטל עליה לעסוק בסוגיות משטרתיות ברמה ארצית. בחקירות שהשפעתן היא על כלל החברה החיה בארץ.

אין ספק כי העבירות שביצעו בנקאים מבנק לאומי בארה״ב, ואשר אף הודו בהן והתגבש הסדר עונשי בעניינן, הן עבירות בעלות השפעה על כולנו.

להמשיך לקרוא הגשנו תלונה נגד הבנקאים של בנק לאומי על פשעים